Adviesbureau Veira

mr.drs. G.Y. Voorbraak-Veira

Aart van der Leeuwlaan 30
2624 LD Delft
T: 06 24256250
F: 015 2560641
KvK Delft 27350134
info@AdviesbureauVeira.nl
Welkom

U kunt bij mij terecht voor juridisch advies, procesbijstand, mediation en coaching. Daarbij zal ik mij inspannen om via overleg of mediation tot een minnelijke regeling van het geschil te komen. Wanneer echter aan procederen niet valt te ontkomen, zal ik u ook met raad en daad ter zijde staan.

U mag van mij verwachten: deskundigheid en actuele vakkennis, zorgvuldigheid, betrokkenheid, flexibiliteit en volstrekte vertrouwelijkheid.

Disclaimer